Subkonta

Zmiany w wystawianiu faktur!

W związku ze zmianami w prawie podatkowym, które obowiązują od 1 listopada 2019 r., należy zmienić dotychczasowy sposób wystawiania faktur, rachunków oraz innych dokumentów księgowych przedkładanych do Stowarzyszenia.


Wszystkie faktury należy wystawiać na osobę fizyczną, dorosłego podopiecznego lub prawnego opiekuna podopiecznego (rodzica).W treści faktury wystawca powinien podać nr umowy/imię i nazwisko podopiecznego.

Faktura opłacona do zwrotu środków ze Stowarzyszenia:

Nabywca: Patryk Siatkowski

ul. Poziomkowa 2

41-215 Tarnowskie Góry

(nr umowy) Amelia Siatkowska

Faktura do opłacenia przez Stowarzyszenie:

Nabywca: Patryk Siatkowski

ul. Poziomkowa 2

41-215 Tarnowskie Góry

(nr umowy) Amelia Siatkowska


Płatnik: Stowarzyszenie Zespołu Williamsa

ul. Pocztowa 6

58-260 Bielawa

NIP: 957 098 77 52

Instrukcja dla Podopiecznych (prowadzenie subkont):

Wszystkie dokumenty są dostępne w zakładce Zasoby

 1. Umowa: należy wydrukować dwa egzemplarze druku Umowy, następnie wypełnić wszystkie puste pola, oprócz numeru Umowy i daty zawarcia (to wypełnia Stowarzyszenie), następnie należy podpisać na dole dwa egzemplarze Umowy.
 2. Regulamin: należy wydrukować dwa egzemplarze druku Regulaminu, następnie parafować w dolnym prawym rogu wszystkie kartki na obu egzemplarzach.
 3. Załącznik „Zestawienie kosztów”: należy wydrukować tyle egzemplarzy ile będzie numerów kont. Możliwe są dwa warianty rozliczenia:
  • Jeśli ma się zapłaconą przez siebie fakturę lub kilka faktur za różne zakupy bądź terapie i zwrot następuje na własne konto bankowe – należy wydrukować jeden egzemplarz „Zestawienie kosztów” w którym wpisujemy listę kosztów i dołączamy do tego opisane na odwrocie faktury z podpisem. Jeśli faktur będzie więcej niż 5 – należy wydrukować kolejny egzemplarz „Zestawienie kosztów” i uzupełnić jak wyżej;
  • Jeśli natomiast przelew następuje do innej instytucji np. za turnus lub rehabilitację, wtedy na druku „Zestawienie kosztów” należy wpisać dane tej instytucji do przelewu oraz dołączyć opisane na odwrocie faktury z podpisem. Jeśli faktur będzie więcej niż 5 – należy wydrukować kolejny egzemplarz „Zestawienie kosztów”.
 4. Wszystkie ww. dokumenty wraz z fakturami (opisanymi na odwrocie z podpisami) należy przesłać na adres Stowarzyszenia wskazany w Umowie.
 5. Po kilku dniach od wysłania dokumentów Zarząd Stowarzyszenia sprawdza przesłane dokumenty i zatwierdza kwotę do wypłaty. Następnie dokonuje przelewu lub przelewów i odsyła podpisane dokumenty wraz z potwierdzeniem wpłat. W przypadku wniosków niezgodnych z Regulaminem Zarząd na piśmie odsyła uzasadnienie odmowy wypłaty.
 6. Wszystkie wydatki muszą mieścić się w zasadach określonych w Regulaminie! Zachęcamy do jego lektury, szczególnie że Regulamin jest bardzo przejrzysty i napisany zrozumiałym językiem.
 7. Tylko za pierwszym razem są 3 formularze, gdyż umowa jest na czas nieokreślony. Przy kolejnych rozliczeniach będzie potrzebny tylko druk „Zestawienie kosztów”.
 8. Za prowadzenie i rozliczanie subkont Stowarzyszenie nie pobiera opłat. Należy jednak pamiętać, że TYLKO członkowie opłacający regularnie składki członkowskie mogą założyć i prowadzić subkonto!