O Stowarzyszeniu Zespołu Williamsa

 
 

2007

Powstanie Stowarzyszenia

Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Zespołem Williamsa powstało w 2007r. w Gdańsku. Pomysłodawcą Stowarzyszenia i pierwszym prezesem była p. Zdzisława Małolepsza. Początkowo Stowarzyszenie działało na terenie Gdańska, z czasem rozszerzyło swoją działalność na cały kraj.

 
 

2010

Sympozjum Naukowe

Spektakularnym wydarzeniem Stowarzyszenia było zorganizowanie przez lekarza p.Łukasza Szmygla w 2010r. Pierwszego Sympozjum Naukowego dotyczącego wad genetycznych, z tematem wiodącym - Zespół Williamsa . Na Sympozjum zaproszono lekarzy genetyków z każdej poradni genetycznej w Polsce. Od tego momentu wykrywanie Zespołu Williamsa znacznie wzrosło.
Obecnie rozpoznania stawiane są nawet niemowlakom.

 
 

2011

Pierwszy Zjazd Naukowo-Edukacyjny

Sympozjum Naukowe rozpoczęło także tradycję corocznych spotkań rodzin z Zespołem Williamsa na trzydniowych Ogólnopolskich Zjazdach Naukowo-Edykacyjnych Stowarzyszenia.
W roku 2011 na Walnym Zebraniu Stowarzyszenia wybrano nowy Zarząd, któremu prezesował p.Łukasz Szmygel.

 
 

2011-2015

W trakcie czteroletniej kadencji Zarządowi udało się m.in.
  • nawiązać współpracę z zagranicznymi stowarzyszeniam
  • odzyskać status OPP w celu zbierania 1%
  • wypromować Stowarzyszenie w mediach
  • dofinansować rodzinom turnusy rehabilitacyjne dla dzieci z Zespołem Williamsa
  • rozszerzyć działalność i znowelizować statut
  • zatrudnić księgową za symboliczną kwotę
 
 

2015

Kolejny Zarząd wybrany w 2015r. z prezesem p.Przemysławem Golisem, działalność zaczął od znalezienia lokalu i przeniesienia siedziby Stowarzyszenia do Wrocławia.
Inne ważne działania to m.in.:
  • powołanie konsultantów medycznych
  • uregulowanie zapisów o prowadzeniu subknot dla naszych podopiecznych
  • powstanie comiesięcznego newslettera
 
 

2017

Medycyna Elfów

W 2017 roku wydana została ksiązka "Medycyna Elfów - Kompendium wiedzy o zespole Williamsa" zawierająca informacje przydatne dla rodziców i lekarzy opiekujących się pacjentami z Zespołem Williamsa.

 

Dołącz do nas!

Od początku powstania Stowarzyszenia wszyscy członkowie działają non-profit, nikt nie bierze wynagrodzenia za pracę na rzecz Stowarzyszenia.