Zarząd Stowarzyszenia Zespołu Williamsa

Dnia 7 kwietnia 2019 roku wybrany został nowy Zarząd Stowarzyszenia:

Patryk Siatkowski

Prazes Zarządu

Aleksandra Sobieska-Listewnik

Viceprezes Zarządu

Anna Trzcionka-Czyż

Członek Zarządu

Aleksandra Front

Członek Zarządu

Aneta Śliwka

Członek Zarządu

W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą:

  • Anna Kukulska
  • Romana Adamczewska
  • Ryszard Czyż